Tố tụng & Hình sự

09/09/2016

Một vụ án hình sự là một vấn đề nghiêm trọng có thể có tầm quan trọng tối đa đối với tương lai tổ chức và cá nhân bạn. Do đó, điều quan trọng là bạn chọn luật sư biện hộ tốt nhất để đại diện cho bạn – và Chúng tôi là sự lựa chọn thực sự là của bạn.

Xem tiếp

Dân sự & Thương mại

09/09/2016

Tư vấn về giao dịch dân sự, soạn thảo tài liệu và hợp đồng; đại diện ủy quyền làm việc đối tác; đại diện giải quyết tranh chấp, hòa giải, phạt hợp đồng; cung cấp pháp lý, hỗ trợ các giao dịch thương mại, thủ tục kinh doanh.

Xem tiếp

Lao động & Hòa giải

09/09/2016

Các quy định của Việt Nam về việc làm và Bộ Luật Lao động đặt ra yêu cầu rất lớn đối với người sử dụng lao động. Đó là lý do tại sao bạn, với tư cách là một nhà tuyển dụng, có thể cần sự trợ giúp của luật sư. Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên tư vấn cho các công ty tại Việt Nam và nước ngoài về những thách thức mà một công ty có thể gặp trong lĩnh vực luật lao động tại Việt Nam.

Xem tiếp

Pháp chế doanh nghiệp

09/09/2016

Thiết lập vận hành hệ thống làm việc, hệ thống kiểm soát pháp lý và chi phí trên ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư hợp lý. Xây dựng chuẩn công tác hành chính, nhân sự, cách chính sách lao động liên quan nội bộ và bên ngoài.

Xem tiếp

Bất động sản & Xây dựng

09/09/2016

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn về Luật Xây dựng và hoạt động Bất động sản của Chúng tôi bao gồm một số Luật sư giàu kinh nghiệm nhất ở Việt Nam, cho phép Chúng tôi cung cấp tư vấn với chất lượng cao nhất trong tất cả các lĩnh vực pháp lý. Luật sư của chúng tôi chuyên về các vấn đề xây dựng tư vấn cho các nhà đầu tư, các kiến ​​trúc sư về bất động sản và xây dựng, bao gồm thực hiện các hợp đồng, dự án xây dựng và phát triển bất động sản.

Xem tiếp

Tài chính & Ngân hàng

09/09/2016

Với chuyên môn bao gồm nhiều thị trường phức tạp và sáng tạo, luật sư của chúng tôi đại diện cho khách hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn có được các điều kiện thuận lợi nhất cho các giao dịch của bạn.

Xem tiếp

Sở hữu trí tuệ

09/09/2016

Đội ngũ chuyên gia pháp lý tận tâm của Chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, bằng sáng chế và thiết kế công nghiệp, bản quyền, cũng như hỗ trợ trong các tranh chấp bản quyền trong các vấn đề khác nhau phát sinh từ công việc giao dịch.

Xem tiếp