Bộ phận nghiên cứu và tư vấn về Luật Xây dựng và hoạt động Bất động sản của Chúng tôi bao gồm một số Luật sư giàu kinh nghiệm nhất ở Việt Nam, cho phép Chúng tôi cung cấp tư vấn với chất lượng cao nhất trong tất cả các lĩnh vực pháp lý. Luật sư của chúng tôi chuyên về các vấn đề xây dựng tư vấn cho các nhà đầu tư, các kiến ​​trúc sư về bất động sản và xây dựng, bao gồm thực hiện các hợp đồng, dự án xây dựng và phát triển bất động sản.