Kính chào!

Quý Khách hàng là nguồn động lực to lớn để đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý ngày càng hoàn thiện kiến thức chuyên môn, năng lực và tiếp tục đưa ra giải pháp pháp lý tốt nhất cho Quý vị.

Cộng sự

Hoạt động pháp luật

 • Tên giao dịch: SAI GON TAY NGUYEN LAW OFFICE
 • Tên viết tắt: SAI GON TAY NGUYEN LAW OFFICE
 • Đại diện pháp luật: NGÔ VIỆT BẮC
 • Giấp phép kinh doanh: 41.01.1642
 • Ngày hoạt động: 03/01/2012
 • Mã số thuế: 0311466869

Hành nghề

Thù lao

Tham gia cùng 15000 khách hàng trên khắp thế giới sử dụng Luật sư để giải quyết các vấn đề pháp lý      LIÊN HỆ

Tư vấn cộng đồng

Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí hoặc chi phí thấp trên một loạt các vấn đề pháp lý. Chúng bao gồm quyền việc làm, kinh doanh, nhà ở, tài sản và môi trường, quyền phúc lợi và đại diện tòa án và tòa án. Liên lạc với chúng tôi với yêu cầu của bạn ngày hôm nay.

Dịch vụ dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lời khuyên và hướng dẫn về:

 • Thủ tục pháp lý thành lập.
 • Tư vấn cấu trúc có tổ chức.
 • Thiết lập hệ thống vận hành.
 • Rủi ro pháp lý trong những năm đầu.

Chúng tôi có thể xem xét và chuẩn bị:

 • Điều khoản của doanh nghiệp để bán và / hoặc cung cấp tốt và / hoặc dịch vụ.
 • Biên soạn hợp đồng cung cấp hoặc nhận hàng và / hoặc dịch vụ.

Chúng tôi cung cấp tư vấn và đại diện trong vụ kiện nhỏ liên quan đến:

 • Tranh chấp hợp đồng.
 • Nợ chưa thanh toán.
 • Tranh chấp quyền, tài sản...

Chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý về những điều sau đây:

 • Nhãn hiệu thương mại.
 • Bằng sáng chế.
 • Bản quyền.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lời khuyên về cách bảo vệ:

 • Tên của sản phẩm hoặc nhãn hiệu của bạn.
 • Phát minh của bạn.
 • Thiết kế hoặc giao diện của sản phẩm của bạn.
 • Những điều bạn viết, làm hoặc sản xuất.
CỘNG SỰ
Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên

Đội ngũ Công sự