Đội ngũ chuyên gia pháp lý tận tâm của Chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, bằng sáng chế và thiết kế công nghiệp, bản quyền, cũng như hỗ trợ trong các tranh chấp bản quyền trong các vấn đề khác nhau phát sinh từ công việc giao dịch.