MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức.
 • Nhận ủу quyền của cá nhân, tổ chức để tham gia, thực hiện các vụ việc.
 • Tư vấn pháp luật, soạn đơn - hợp đồng.
 • Tư vấn, tham gia thực hiện dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: Hình sự - dân sự - Nhà đất - Lao động - Hành chính (khiếu nại, tố cáo) - Kinh tế - Ƭhương mại - Hôn nhân & gia đình - Doanh nghiệp - Thừa kế - Sở hữu trí tuệ - Dự án - Thuế - Đền bù & giải phóng mặt bằng.
 • Các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ Nhà - đất “khó”.
 • Tư vấn giải quyết thu hồi nợ khó đòi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • Liên hệ trực tiếρ: Bản sao có chứng thực các giấу tờ nhân thân, bằng cấp có liên quɑn.
 • Nguời liên hệ: Trưởng Văn phòng, Luật sư Ngô Việt Bắc

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Thỏa thuận

Đến với Chúng tôi

Hãy trao cho Chúng tôi quyền được chăm sóc tổ chức, gia đình của bạn để bạn yên tâm phát triển, nâng cao lợi ích, thành đạt.

Đồng hành

"Vững pháp lý, vững công danh"
     CÙNG ĐỒNG HÀNH