Email

Luật sư Ngô Việt Bắc
Di động 0939.281.829 – Email luatsungovietbac@gmail.com

– Quá trình

  • Trưởng Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên.

– Giáo dục

  • Tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

– Kinh nghiệm

  • Phụ trách các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, nhãn hiệu, lao động, thừa kế, hôn nhân gia đình và di trú.