Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2021.