Một sân chơi của các luật sư trẻ, những người yêu thích pháp luật thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM. … cùng gắn kết hoạt động, thúc đẩy và tuyên truyền các chính sách pháp luật mới, tư vấn giải đáp các vướng mắc pháp lý cho các Câu lạc bộ và hội viên.

Tiêu chuẩn hội viên:
1. Tốt nghiệp cử nhân luật trở lên;
2. Tuổi không quá 45 từ ngày đăng ký;
3. Nhiệt huyết, cống hiến vì cộng đồng.

Trân trọng chào đón sự gia nhập của mọi người.
TM.CLB LUẬT GIA TRẺ TP.HCM
Ths.Ls Ngô Việt Bắc