Bạn đã chuẩn bị rất tốt cho việc tranh chấp hợp đồng… bạn cũng tiên lượng trước phần thắng trong tay. Nhưng tình thế thay đổi bởi đối tác có luật sư. Họ tìm ra điểm yếu của bạn để xoay ngược tình thế. Sẽ chắc chắn hơn nữa trước khi vào cuộc, nếu bạn có Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên đồng hành.