Email

Luật sư Bùi Hồng Điệp
Di động 0943.633.839 – Email hongdiepxuanluongpv@gmail.com

– Quá trình

  • Luật sư Cộng sự Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên.
  • Xuất thân là một cử nhân kinh tế, làm việc tại các đơn vị kinh tế.
  • Đến năm 2004, đi làm báo và sau vì nhu cầu của công viêc nên học tiếp cử nhân luật, chuyên khoa hình sự.
  • Các đơn vị báo đã từng làm việc: Báo Bảo vệ Pháp luật; Báo Đời sống và Pháp Luật; Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh; Báo Tuổi trẻ Thủ Đô; Tạp chí Luật sư Việt Nam…

– Giáo dục

  • Tốt nghiệp Cử nhân Luật ĐH Luật thành phố Hồ Chí Minh.
  • Năm 2016, tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

– Kinh nghiệm

  • Phụ trách các lĩnh vực liên quan tư pháp, ngành nghề, hỗ trợ tầng lớp thấp, tham gia tranh tụng, đại diện và bảo vệ quyền lợi khách hàng.