Email

Luật sư Võ Ngọc Tâm
Di động 0903.662.009 – Email vng.tam74@gmail.com

– Quá trình

 • Cộng sự cấp cao Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên.
 • Sau khi Tốt nghiệp 1996: làm việc cho Công ty thành viên của Tập đoàn Furugawa tại KCX Tân Thuận.
 • Năm 1998, làm việc cho Công ty thành viên của Tập đoàn Nidec có tại KCX Tân Thuận.
 • Tu nghiệp tại Nhật Bản về quản tri Nhân sự, quản lý Tài chính và Quản lý sản xuất.
 • Từ năm 2003, Trưởng phòng Điều hành Khối Quản trị văn phòng bao gồm Pháp chế Doanh nghiệp, Nhân sự, Tài chính, Kế hoạch sản xuất và Logistics cho Cty Tsuchiya TSCO thuộc Tập đoàn Tsuchiya Nhật Bản.
 • Từ năm 2017: giữ Chức vụ Phó Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng phòng Pháp chế cho hai Cty thuộc Tập đoàn Tsuchiya TSCO gồm một tại Bình Dương và một tại Vĩnh Phúc.

– Giáo dục

 • Cử nhân Khoa học Xã Hội – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.
 • Cử nhân Luật – ĐH Luật thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chứng chỉ Giám đốc Tài chính – Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.
 • Chứng chỉ Giám đốc Nhân sự – Đại học Kinh Tế TP. Hồ ChíMinh.
 • Tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

– Kinh nghiệm

 • Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về mặt Pháp lý và Quản trị Doanh nghiệp trãi rộng ở các bộ phận chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn lớn của Nhật Bản. Xây dựng và đào tạo lực lượng nhân sự nòng cốt, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho các Công ty đầu tư sản xuất tại Việt Nam của các Tập đoàn lớn của Nhật Bản. Kinh nghiệm về Tư vấn Đầu tư, quản trị Tài chính và Thuế cho Tập đoàn Tsuchiya.
 • Tư vấn các vụ dân sự về ly hôn, chia tài sản cho các cá nhân.
 • Tư vấn các vụ tranh chấp về Hợp đồng thương mại cho Cty TNHH Hoàn Thiện.
 • Tư vấn và thực hiện việc đối thoại với Cơ quan thuế về vấn đề thanh tra thuế cho Cty TNHH Tsuchiya TSCO tại Bình Dương.
 • Tư vấn và thực hiên thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác cũng như thiết lập hệ thống để vận hành việc sản xuất, kinh doanh cho Cty TNHH Tsuchiya TSCO (Hà Nội).
 • Tham gia tố tụng các vụ án dân sự, thương mại, hình sự.