Our focus on
excellence and
our clients has
led to many
accolades

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectet adipiscing elit.
Nam malesuada dapi
bus diam,ut fringilla
purus efficitur eget.
The director's words

We are Solicitors

Vestibulum quam nisi, pretium a nibh sit amet, consectetur hendrerit mi. Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum. Cras sed nunc massa. Quisque tempor dolor sit amet tellus malesuada, malesuada iaculis eros dignissim imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum pretium a nibh sit amet, consectetur hendrerit mi.


Why hire Solicitor talent?


<p>Amazing People</p>

<p>Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum</p>

<p>Experienced</p>

<p>Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum</p>

<p>Solid Foundation</p>

<p>Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum</p>

<p>Different Approach</p>

<p>Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum</p>

We truly Listen

Have a meet with Solicitor

Vestibulum quam nisi, pretium a nibh sit amet, consectetur hendrerit mi.
Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat
bibendum. Cras sed nunc massa.

Book your meeting

Fill in below form as complete as possible and one of our Solicitor will be in touch with you shortly
  Note: Thông tin chi tiết của Quý khách hàng được giữ bí mật theo Chính sách bảo mật của Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên.

  All Services

  Our Practice Areas

  Một vụ án hình sự là một vấn đề nghiêm trọng có thể có tầm quan trọng tối đa đối với tương lai tổ chức và cá nhân bạn. Do đó, điều quan trọng là bạn chọn luật sư biện hộ tốt nhất để đại diện cho bạn - và

  Tư vấn về giao dịch dân sự, soạn thảo tài liệu và hợp đồng; đại diện ủy quyền làm việc đối tác; đại diện giải quyết tranh chấp, hòa giải, phạt hợp đồng; cung cấp pháp lý, hỗ trợ các giao dịch thương mại, thủ tục kinh doanh.

  Các quy định của Việt Nam về việc làm và Bộ Luật Lao động đặt ra yêu cầu rất lớn đối với người sử dụng lao động. Đó là lý do tại sao bạn, với tư cách là một nhà tuyển dụng, có thể cần sự trợ giúp của luật

  Thiết lập vận hành hệ thống làm việc, hệ thống kiểm soát pháp lý và chi phí trên ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư hợp lý. Xây dựng chuẩn công tác hành chính, nhân sự, cách chính sách lao động liên quan

  The relationship between lawyer and client
  is the key to success

  Upcoming Events